Ansvarsfriskrivning, cookies och integritet

Hemsida för ansvarsfriskrivning, immaterialrätt, integritet och cookies gällande för LC Packaging International B.V.

Användarvillkor för hemsidan.

Användningen av hemsidan tillhörande LC Packaging International B.V. är föremål för följande användningsvillkor. Genom att få tillgång till och genom att använda hemsidan som tillhör LC Packaging International B.V. samtycker användaren till följande användningsvillkor.  

Hemsida för ansvarsfriskrivning

Denna hemsida finns enbart i informativt syfte och de uppgifter som lämnas är inte avsedda som rådgivning för enskilda fall. Informationen på denna hemsida erbjuds och underhålls kontinuerligt av LC Packaging International B.V. Fel kan dock inte alltid förhindras. Inga rättigheter kan därför härledas från informationen på webbplatsen på något sätt. LC Packaging International B.V. kommer inte på något sätt att ta ansvar för skador som uppstår vid användning av webbplatsen. Vi tar inget ansvar för ofullständig information och/eller för förvanskning av informationen på hemsidan och/eller skador till följd av att hemsidan är (tillfälligt) otillgänglig.

Hemsidan tillhörande LC Packaging International B.V. innehåller referenser och hyperlänkar till andra sidor som inte sköts av LC Packaging International B.V. De inkluderas för kundens information och har valts ut i god tro för företagets målgrupper. LC Packaging International B.V. ger inga garantier, och accepterar inget ansvar gällande innehållet, användningen och tillgången till dessa hemsidor.

LC Packaging International B.V. garanterar inte att e-post eller andra elektroniska meddelanden som är adresserade till företaget kommer att mottas och behandlas i tid och accepterar inte något ansvar för konsekvenser relaterade till sent mottagande eller sen hantering av e-post eller andra elektroniska meddelanden som har skickats till företaget.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsade till upphovsrätt, varumärkesrättigheter och databasrättigheter gällande information, bilder, loggor, foton och illustrationer på hemsidan och dess layout och design tillhör LC Packaging International B.V. och/eller dess licensgivare. Informationen på denna hemsida är enbart avsedd för privat användning, inte för kommersiella ändamål. Kopiering och publicering av innehåll på denna hemsida (eller delar av den) som inte är för personligt bruk är inte tillåtet utan föregående skriftligt godkännande av LC Packaging International B.V., oavsett format och medel.

Användningen av en hyperlänk till (någon sida på) denna hemsida tillåts med skriftligt godkännande av LC Packaging International B.V. LC Packaging International B.V. kommer inte att godkänna användandet av en hyperlänk om hemsidans innehåll, image eller rykte inte respekterar LC Packaging International B.V:s namn och rykte, tjänster, produkter eller innehållet på denna hemsida.

Integritet

LC Packaging International B.V. respekterar integriteten för alla användare av denna hemsida och garanterar att all personlig information som användaren kan tillhandahålla LC Packaging International B.V. (via e-post och/eller ett kontaktformulär) kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med Nederländska lagen om dataskydd, Data Protection Act.

Den personliga information som du tillhandahåller LC Packaging International B.V. genom företagets hemsida eller via e-post används enbart till angivna ändamål, såsom att besvara informationsförfrågningar. Om du har några frågor om hur LC Packaging International B.V. hanterar dina personuppgifter, kontakta Kommunikationsavdelningen på följande telefonnummer: +31 180 39 38 37.

Cookies

LC Packaging International B.V. använder cookies för att använda informationen om dina besök på hemsidan. LC Packaging International B.V. använder denna information för att verifiera din identitet och för att förenkla ditt besök på denna hemsida.

När du besöker denna hemsida sparas dina uppgifter i en cookie. Att inte godkänna (användningen av) cookies kan ha en negativ effekt på användarvänligheten av LC Packaging International B.V.:s hemsida, eller så kan hemsidan tillhörande LC Packaging International B.V. bli helt eller delvis oåtkomlig.

Följande information sparas i en cookie:

  • ditt användarnamn
  • ditt lösenord
  • din IP-adress

Gällande lag och behörig domstol

Hemsidan tillhörande LC Packaging International B.V. och dess användning omfattas av nederländsk lagstiftning. Eventuella dispyter som uppstår ur användningen av denna hemsida och/eller information som utvinns från den kommer uteslutande att överlämnas till den behöriga domstolen i Arnhem, Nederländerna.

Supporting your products

 
© 2018 LC Packaging