Rekonditionering

Inom den kemiska industrin säkerställer vi genom vårt dotterbolag Worldbag rekonditioneringen av återanvändbara bulksäckar (big bags/bulksäckar/jumbosäckar). Denna process är förenlig med LC Packagings hållbarhetsvision, som även omfattar en 100-procentig återvinning.

Worldbag, som grundades 1996, arbetar enligt ISO 14001 i Almere, Nederländerna. Rekonditioneringsprocessen börjar när vi hämtar upp de återanvändbara storsäckarna från dig, vår kund. Efter en första inspektion rengör vi säckarna. Vi inspekterar sedan säckarna för att kontrollera att de inte är smutsiga eller  skadade. Efter det stänger vi dem och viker ihop dem enligt dina anvisningar. Vi märker dem också för övervakning och spårning. Alla storsäckar kontrolleras igen av en besiktningsman för kvalitetssäkring. Våra kunder arbetar främst inom följande branscher: fiberoptik, hartser, zeoliter, polymerer, flamskyddsmedel och titandioxid.

Våra strikta metoder garanterar en säker återanvändning av dina storsäckar, lägre förpackningskostnader och ett hållbart arbetssätt. Detta är vår unika formel som tillåter dig att beställa både nya och rekonditionerade storsäckar från LC Packaging.

Specifikationer:

  • Lämplig för storsäckar med en SF på 6:1 och 8:1
  • Inte lämplig för livsmedel
  • Inte lämplig för farligt gods
  • Vi hämtar upp Dina säckar
  • Licensierad att transportera avfall internationellt

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging