Engagemang

I vår hållbara affärsstrategi har LC Packaging identifierat fyra engagemangsområden, uppdelat i subteman. Genom att lägga till dessa engagemangsområden till vår dagliga affärsagenda förbättrar vi vår miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan samtidigt som vi gör vinst.

 • Människor

  Förbättra människors välbefinnande

  Arbetsmiljö
  Medarbetarutveckling
  Samhällsutveckling
 • Distributionskedja

  Skapa hållbarhet i distributionskedjan

  Hållbar produktion
  Hållbara inköpsmetoder
  Hållbart partnerskap
 • Lösningar

  Utveckla hållbara förpackningslösningar

  Hållbart material
  Hållbara lösningar
  Innovation
 • Miljö

  Minimera påverkan på miljön

  CO2
  Vatten
  Avfall
  Energi

Downloads

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging