Jämn kvalitet

LC Packaging garanterar dig jämn kvalitet, så att du kan förlita dig på vår produktionsprocess. Det är därför vår slogan säger: ’håller igång din verksamhet’. LC Packaging marknadsför jämn kvalitet med vår ’vision om kontinuerlig förbättring’. Vi tar hänsyn till det faktum att vi själva måste fortsätta att förbättra och utveckla oss. För att uppfylla denna vision på ett så framgångsrikt sätt som möjligt använder vi följande medel:
 

  • Ett centralstyrt kvalitetsledningssystem (QMS)
  • Vertikal integrering med våra produktionsanläggningar
  • Årliga kundundersökningar
  • Årliga interna och externa granskningar
  • Goda spårbarhetsmöjligheter av våra förpackningar och av dess komponenter
  • Nätbaserat system för reklamationshantering
  • Toppmoderna egna testanläggningar
     

Våra certifieringar och säkerhetskrav
LC Packaging har alla certifikat som krävs för att tillgodose alla branscher med rätt typ av storsäckar. Dessutom uppfyller vårt företag och våra förpackningar alla direktiv och säkerhetskrav som faller inom de europeiska normerna. Du är välkommen att kontakta vår kvalitetsavdelning om du exempelvis har några frågor gällande kvalitet/livsmedelssäkerhet, eller om du vill att vi ska skicka ett certifikat.

Generella krav och certifieringar:

Referens Definition  av kraven
ISO 21898 Internationella FIBC-standarder för ofarligt gods som innehåller kraven för material, design och konstruktion (säkerhetstest, UV-test, SWL).
ISO 13934-1 Internationella standarder gällande dragegenskaper hos vävens trådar: fastställning av vävens maximala dragstyrka och töjningskapacitet.
EC 1907/2006 (REACH) Europeiska förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
EC 94/62 Europeiska direktivet om hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall.
ISO 9001 Internationella standarder för kvalitetshanteringssystem.

Livsmedelssäkerhet:

ISO 22000 Internationell standard för livsmedelssäkerhet. Tillämpas i hela livsmedelskedjan. Viktiga krav i denna standard  inkluderar  HACCP-analysen och programmet med de grundläggande kraven.
BRC-S&D Internationella standarder för livsmedelssäkerhet gällande förvaring och distribution.
EC 1935/2004 Europeisk förordning om kvaliteten på livsmedelsförpackningar.
EU 10/2011 (PIM) EU-förordning om harmonisering av reglerna om godkännande av plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
EC 2023/2006 (GMP) EU-förordning om god tillverkningssed för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
EC 282/2008 Europeisk förordning med krav på återvunnet plastmaterial och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Miljö:

ISO 14001 Internationell standard för miljöhantering: för att kontrollera och minska verksamhetens miljöpåverkan.

 

Farligt gods (UN):

ADR/RID/IMDG-kod Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg, järnväg eller med båt.
2009/148/EC EU-direktiv om förpackning av asbest eller asbesthaltigt material.

Storsäckar som leder bort statisk elektricitet:

IEC 61340 Internationell standard med krav och testmetoder för elektrostatiska storsäckar.

Arbetsmiljö (CSR):

BS OHSAS 18001 Internationell standard för hälsa och säkerhet: att hantera och förbättra arbetsmiljörisker och arbetsvillkor.
SA 8000 Världsledande standard  för företagens sociala ansvar, CSR.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging