LC Packaging lanserar Sustainability Vision 2022

01 jun 2017

LC Packaging Group accelererar sitt engagemang för hållbarhet genom att lansera sin första långsiktiga hållbarhetsvision för 2022: Ingen tid att förlora. Som en del av LC Packaging-strategin för att växa ansvarsfullt, ger den nya visionen LC Packaging ett långsiktigt ramverk för att styra alla hållbara beslut och målsättningen inom organisationen.

LC Packagings VD, Lucas Lammers:
“Våra förpackningar gynnar individer och samhällen runt om i världen, skyddar miljömässiga och ekonomiska investeringar i produkter och bidrar till ekonomisk utveckling och socialt välmående genom att underlätta distributionen och leveransen av produkter till marknaden. Samtidigt är vi fullt medvetna om de negativa följderna av produktion, upphandlingstransporter och bortskaffande av våra förpackningar för både miljö och samhällen runt om i världen. Vi vet att vi som företag måste ta ansvar för denna inverkan.” 

“LC Packaging försöker därför att göra alla intressenter delaktiga i vår strävan efter att tillhandahålla hållbara förpackningslösningar och samtidigt minimera vår påverkan på miljön och slöseriet med värdefulla produkter. Vi arbetar även för att berika de samhällen där vi är verksamma.”

Globala mål
Genom sin hållbarhetsstrategi och relaterade aktiviteter bidrar LC Packaging till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG): Agenda 2030 för hållbar utveckling – som antogs av världsledare i september 2015. Utöver det har LC Packaging satt upp 14 mål för 5 år, fördelat på fyra så kallade engagemangsområden.

LC Packagings hållbarhetsmål är definierade i LC Packaging Sustainability Vision 2022. 

Titta på videon nedan som klargör vår vision på 2 minuter: 

 

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging