Våra fördelar

FIBC står för Flexible Intermediate Bulk Container. FIBCs kallas också  storsäckar, big bags, bulksäckar eller jumbosäckar. Nedan följer en kort sammanfattning av varför vi är din bästa partner för konstruktion, design, lagerhållning och distribution av dina storsäckar:

 • Vi erbjuder anpassade storsäckar (big bags/bulksäckar/jumbosäckar) för alla branscher
 • Vi garanterar en jämn och hög kvalitet på dina storsäckar
 • Tack vare att vi har våra egna produktionsanläggningar kan vi tillgodose dina behov och leverera direkt från deras lager
 • Vi har ett brett internationellt nätverk, med många olika lagringsmöjligheter
 • Du kan använda dig av den breda och djupa kunskap som vår personal har om din marknad
 • Vi har alla nödvändiga kvalitetscertifikat, inklusive ett väldigt prestigefyllt certifikat (SA 8000)
 • Du kan få många av dina storsäckar rekonditionerade av oss
 • Vi är ett ekonomiskt sunt företag med en hälsosam balansräkning, vilket innebär att vi kan vara din långsiktiga partner
 • I korthet: vi tillgodoser samtliga av dina storsäcksbehov
   

Storsäckar för alla branscher
Är du verksam inom den kemiska-, petrokemiska-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin? Vi kan erbjuda dig rätt storsäck för alla tillämpningsområden. Vi modifierar dessutom storsäckarna speciellt för att anpassa oss efter dina fyllnings- och tömningssystem. Mått, konstruktion, design, fyllnings- och tömningsalternativen samt öglorna är alltid anpassade efter kundens önskemål. Alla våra storsäckar har de relevanta HACCP-certifieringarna, vilket är speciellt viktigt för våra livsmedels- och läkemedelskunder.

Jämn kvalitet
Vid varje leverans av våra storsäckar (big bags/bulksäckar/jumbosäckar) kommer du alltid att få samma höga kvalitet, med samma specifikationer. Vi kan garantera en sådan jämn kvalitet tack vare den långa och nära relation som vi har etablerat med våra produktionspartner. Vi vet att vi alltid kan förvänta oss det bästa från dem.

Våra egna produktionsanläggningar
Vi har egna produktionsanläggningar i Asien och Afrika. Alla dessa anläggningar är fullt certifierade och storsäckarna möter de högsta säkerhetsstandarderna. Dina egna storsäckar levereras från lagret direkt vid beställning.

Ett internationellt nätverk
Med över 16 filialer och mer än 70 000 m² lagringsutrymme i Europa och Afrika är
LC Packaging en av världens största storsäcksleverantörer.

Den breda kunskapen hos vår personal
Varje gren inom LC Packaging har sina egna experter med kunskap inom din bransch. LC Packaging International stödjer alla våra lokalkontor från sitt huvudkontor i Nederländerna. Genom att använda ett toppmodernt informationssystem är alla länder anslutna till varandra i realtid. På så sätt garanterar vi dig en snabb och effektiv service.

Ansvarsfull tillverkning och certifiering
‘Vi står vid vårt ord’ har varit vårt motto sedan 1923. Vi strävar efter att uppnå en hållbar relation med våra medarbetare, produktionspartner och kunder och vi känner ett ansvar för våra lokala produktionsmedarbetares välmående. Vi är därför stolta över att vi är en av de få storsäcks­tillverkare som har fått kvalitetscertifieringar som överensstämmer med moderna företags sociala ansvarstagande. Det mest prestigefyllda av våra certifikat är SA 8000, som har tilldelats vår storsäcksproduktion i Bangladesh. Det är den ledande globala standarden för socialt ansvarstagande baserat på internationella konventioner. På så sätt garanterar vi hälsa och säkerhet och goda ­arbetsförhållanden och vi utesluter också barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Rekonditionering av storsäckar
LC Packaging bidrar till att minska avfallsflödet på ett unikt sätt. Storsäckarna som du beställer är 100% återvinningsbara. Dessutom kan vi rekonditionera många använda storsäckar. Vi hämtar de använda storsäckarna på din anläggning och hanterar rengöring och inspektion. Våra strikta rutiner i denna tjänst ger dig fördelen av en säker återanvändning av dina storsäckar, lägre förpackningskostnader och ett hållbart arbetssätt.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging