Våra värderingar

Våra tre kärnvärden, engagemang, tillförlitlighet och lojalitet, är en självklarhet för oss. Dessa värderingar visar precis vilka vi är, hur vi arbetar, hur vi tar hand om dig som kund och hur vi arbetar med våra tillverkningspartners. Sammanfattningsvis visar de vad vi står för i samhället som företag.

Vårt engagemang, vår tillförlitlighet och vår lojalitet har gjort oss till vad vi är: en marknadsledare inom produkter och förpackningar för  jordbruksindustrin  samt inom storsäcksindustrin. Vi är stolta över denna prestation.

   

Engagemang

När du arbetar med LC Packaging möts du av engagerade medarbetare. Vi går in för vårt arbete till 100%, och vi har ett enda mål: att göra dig, som kund, nöjd.

 

Tillförlitlighet

Som kund kan du alltid räkna med oss, oavsett vad som händer. Vi kommer att lösa alla gemensamma utmaningar som vi ställs inför.
Vi garanterar detta, tillsammans med våra tillförlitliga medarbetare.

 

Lojalitet

Vi är inte bara lojala mot dig som vår kund, utan även mot våra leverantörer som vi kallar våra ‘produktionspartners’. Vi har arbetat tillsammans med vissa företag i över 50 års tid.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging