Wellpappstyper

Under förvaring och transport behöver dina produkter skyddas mot stötar och slag. Det är det som wellpapp är till för. En av de viktigaste faktorerna bakom wellpappens styrka är vågprofilens höjd. Det finns olika höjder, som visas med en bokstav, i kombination med antalet vågor per meter. LC Packaging har en egen forsknings- och utvecklingsavdelning som kan ge dig de bästa råden om vilken typ av vågprofil du bör använda. Det här är olika typer av vågprofiler och de våghöjder som finns tillgängliga hos LC Packaging:

Wellpappstyper

Typer av vågprofiler Genomsnittlig höjd på vågprofilen i mm.
N 0,6
F 0,85
E 1,2
B 3
C 4
D 2,35
EB 4,5
BE 4,5
EE 2,5
BB 6,0
CB 6,5
DE 3,9
DB 5,4
DC 6,4
BC 6,5

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging